Reagens til nukleinsyreoppdagelse Produsenter og leverandører - Reagensreaktive fabrikk i nukleinsyre